Search and get Phone Number Directly


Mediátorka.sk | mediačná kancelária, alternatívny spôsob riešenia sporov

Mediácia je metóda riešenia sporov a konfliktov, pri ktorej mediátor pomáha účastníkom sporu vo vzájomnom dorozumievaní; pričom cieľom je uzavretie dohody a dosiahnutie spokojnosti účastníkov sporu s procesom a výsledkom riešenia.

Contact: ....

Call and tell that I have got your number (phone, mobile) from Atoall.com. Business owners are getting customers of Atoall.com's and mediatorka.sk customers. Pay