Daniel Mikšík - jazykové korektury mixik.cz

Komplexní korektorské služby: stylistické úpravy, kontrola pravopisných a vÄ›cných nepÅ™esností, základní typografické úpravy. Zadávání zakázek on-line. mixik.cz

Contact: ....

Call and tell that I have got your contact (mobile/phone) from Atoall.com

Get directly contact mixik.cz