Mjet gjuhësor rajonal, mjet gjuhësor rural, vegël e gjuhëve të minoriteteve