Regional dil aləti, kənd dilçilik vasitəsi, azlıqların dilləri vasitədir.