Регионален езиков инструмент, инструмент за селски лингвистика, инструмент за езиците на малцинствата.