Mga gamit sa pinulongan sa pinulongan, himan sa linggwistiko sa baryo, tool sa mga pinulongan sa minoriya