Hulpmiddel voor regionale talen, hulpmiddel voor rurale taalkunde, hulpmiddel voor minderheden in talen.