რეგიონალური ენის ინსტრუმენტი, სოფლის ენათმეცნიერების ინსტრუმენტი, უმცირესობათა ენების ინსტრუმენტი.