כלי שפה אזורית, כלי בלשנות כפרית, כלי שפות מיעוטים.