Аймақтық тілдік құрал, ауылдық лингвистика құралы, азшылық тілдері құралдары.