Toolbarên herêmî, toolbarên zimanek zimanî yên gundî, zimanên hûrgelên ziman.