бардык мүмкүнчүлүгү чектелген сайты мүмкүнчүлүктөр куралы