Инструмент за регионален јазик, алатка за рурална лингвистика, алатка за јазиците на малцинствата.