Alat bahasa serantau, alat linguistik desa, alat bahasa minoriti.