Regional språkverktøy, landlig språkvitenskapsverktøy, minoritetsspråklige verktøy.