Regionalne narzędzie językowe, narzędzie językoznawstwa wiejskiego, narzędzie języków mniejszości.