Регионални језички алат, алат руралне лингвистике, алат језика мањина.