Regionálny jazykový nástroj, nástroj vidieckej lingvistiky, jazyk nástrojov pre menšiny.