Chirongwa chemutauro weruwa, ruzivo rwemaruwa rurimi, zviduku zvinyorwa zvishandiso.