aaladda helitaanka bogga ee dhammaan dadka curyaamiinta ah.