Qalabka luuqadda gobolka, qalabka luuqada miyiga, qalabka luuqadaha laga tirada badan yahay.