alat régional basa, alat linguistik désa, alat minoritas basa.