ithuluzi lokufinyeleleka kuwebhusayithi kubo bonke abakhubazekile